Dashboards

לוח מחוונים, או בשמו היותר נפוץ דשבורד (Dashboard), הינה תצוגה של מסך יחיד עם נתונים אנליטיים עדכניים שמטרתו לבצע ניטור לעסק ולבצע סקירה והשוואה בין רכיבים שונים. כך למעשה ניתן לראות בצורה מהירה ומדוייקת את מצב העסק, ללמוד מה עובד טוב ומה לא וכתוצאה מכך לקבל החלטות להמשך פעילות.

הדשבורד יכול להופיע במגוון של חברות כעמוד מוביל, או כעמוד משני והוא יכול להשתנות ברמת המידע פר סוג משתמש.