MedOrion-Logo

פלטפורמה לניתוח התנהגות קלינית של מבוטחי בריאות

Medoraion Mockup2

ניתוח התנהגות קלינית של מבוטחי בריאות על מנת להבין את צרכיהם טוב יותר

מדאוריון מאפשרת כיום לחברות ביטוח רפואי לנתח את ההתנהגות הקלינית של המבוטחים ואת המניעים הפסיכולוגיים, סביבתיים וכלכליים שמניעים אותם, על מנת להבין את צרכיהם טוב יותר, לעודד אותם לבצע בדיקות חשובות, לייצר רפואה מניעתית וליצור מוצרים ביטוחיים בעלי ביקוש רב יותר.
יחודיות המוצר טמונה ביכולת לחזות למה מבוטחים מתנהגים בדרך מסוימת ולתרגם תובנות אלו לצעדים מעשיים, המשפיעים על התנהגות המבוטח. התוכנה שמפתחת החברה משיגה זאת באמצעות שילוב בינה מלאכותית יחד עם כלים מתקדמים של פסיכולוגיה התנהגותית, ניתוח סיכונים ועלויות, וכיום בשימוש נרחב אצל מספר מבטחי בריאות גדולים בשוק האמריקאי.
  • חברה: Medorion 
  • תחום פעילות: Health-Care
  • אתר אינטרנט: www.medorion.com
  • פרויקט: מערכת לניתוח התנהגות קלינית של מבוטחי בריאות
  • שנת פרויקט: 2021
  • משך פרויקט: 10 חודשים 

ניווט משולב רמות הררכיה מרובות

לאחר כניסה למסך מסויים, כדי לתמוך ברמות היררכיה מרובות, תוכננו במסך טאבים אופקיים (לשוניות) בחלק העליון כאשר מיד מתחת מוקמו טאבים אופקיים משניים. כמו כן, שולבו טאבים אנכיים בצד בצבעוניות התואמת את צבעי הקטגוריה. (בתחום חווית המשתמש – UX , הטכניקה/גישה מכונה Progressive Disclosure)

מסך Impact Analysis עבור אסטרטגיה מסויימת

כדי לנתח מדדים וביצועים (שיווקיים) של אסטרטגיה מסויימת, אופיין ועוצב מסך המציג באזור השמאלי התפלגות בפורמט Partition Chart.  וכן סט מדדי ביצועים בפורט Gauge מעוגל.

מסך תכנון פעילות / קמפיין

כל שלב בקמפיין מקבל מבט מורחב באמצעות פאנל ימני צידי נשלף (Sliding / Side Panel) המציג את עיקרי נתוני הביצועים הנוכחיים בשלב. הקלקה כל כל שלב ברשימה פותחת את הפאנל הצידי.

דשבורד אנליטי

אחד ממסכי הדשבוורד המרכזיים במערכת, הוא אופין ועוצב על מנת להעניק מבט מהיר על ביצועים בהתאם למדדים נבחרים. שימוש ב Spider/ Radar Chart בחלק השמאלי, גרף עמודות נערמות (Stacked) בחלק הימני וכן החלק התחתון מציג הישגים לפי חלוקה לקטגוריות כולל סטטוסים.

מה בדיוק עשינו…

אפיון UX

דיוק ושדרוג המערכת הקיימת והוספת אזורים חדשים במוצר

עיצוב UI

קונספט עיצובי חדש ובהתאם עיצוב כל מסכי המערכת החדשה

Design System

בניית Design System, מערכת דינמית של קומפוננטות ורכיבים המאפשרים אחידות ויעילות בהמשך העבודה.